Členský příspěvek se platí ročně. Členský příspěvek má dvě části.

Členský příspěvek se platí ročně. Členský příspěvek má dvě části.

  1. Registrační příspěvek (zápisné):                   10.000,- Kč
  2. Roční příspěvek:                                               5.000,- Kč

 

Registrační příspěvek je splatný v den podání přihlášky k registraci za člena AFIZ. Přihláška ke stažení zde.

 

 

Přihlášku spolu s kopií živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku, dokládajícího, že se firma věnuje ochraně majetku a osob, odešlete na adresu: info@afizcz.cz

Na základě informace o přijetí za člena je do 15 dnů splatný roční poplatek.