S provozem registru forenzního identifikačního značení, úzce souvisí další oblast zaměření sdružení AFIZ. Tou je spolupráce s českými městy v rámci projektů Ministerstva Vintra ČR - Oboru prevence kriminality. 

Projekty zaštiťované MVČR, nabízí zúčastněným městům a především jejich občanům preventivní ochranu majetku.

Ta je zaměřena především označení a registraci majetku.