• Národní registr REFIZ umožňuje registraci všech předmětů s aplikací forenzního identifikačního značení
  • Registrace předmětů v Národním registru REFIZ je možná buď přímo, nebo prostřednictvím jiných registrů.
  • Národní databáze umožňuje registraci označených předmětů všemi výrobci a prodejci forenzního identifikačního značení
  • Národní registr REFIZ umožňuje zjištění, ze kterého města nalezený předmět pochází
  • Národní registr REFIZ umožňuje zjištění skutečného vlastníka předmětu