Národní registr REFIZ vznikl na základě požadavku Policie ČR a městských / obecních policií na sloučení jednotlivých firemních databází výrobců forenzního identifikačního značení pro usnadnění přístupu do databází a identifikace předmětů, za účelem zajištění jejich autenticity a nevyvratitelné provázanosti s majitelem. Dalším důvodem byla potřeba propojit místní registry předmětů značených městy/ obcemi nebo městskými/ obecními policiemi pomocí forenzního identifikačního značení.